Styremøte håndballgruppa

Arrangør: Møterom Naffen (Styrerommet)