Styremøte Fotballgruppa

Arrangør: Møterom Naffen (Styrerommet)