Endringer i Corona-restriksjoner pr. 16. mars 2021

Postet av Sørumsand IF den 6. Jan 2021

Corona-regler pr. 16. mars

Regjeringen vedtok i går strenge restriksjoner i Viken fylke som også omfatter Lillestrøm kommune. Disse tiltakene gjelder fra i dag tirsdag 16. mars 2021.

 For Lillestrøm kommune medfører dette noen justeringene i den lokale forskriften:

 Steder som må stenge:

 • Svømmehaller – uten unntak
 • Idrettshaller og alle steder det foregår kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter – uten unntak
 • Treningssentre – uten unntak

 Arrangementsforbud:

Alle arrangementer både ute og inne er forbudt

Det er ikke tillatt med arrangementer for profesjonelle utøvere.

 Idrett og fritid:

All organisert idretts- og fritidsaktivitet er forbudt – kun unntak for utendørsaktivitet for de under 20 i grupper på maks 10 der alle kommer fra samme kommune. Dette er allerede innført i Lillestrøm kommune, men krav om avstand øker fra 1 meter til 2 meter.

 • Det er ikke lenger unntak for innendørs én til én-aktiviteter for de under 20
 • Ikke lenger unntak for profesjonelle aktører eller toppidrettsutøvere

 

Mer informasjon:

https://www.lillestrom.kommune.no/koronainformasjon/saker-om-koronaviruset/covid-19/strengere-forskrift-i-viken-fylke/

Corona-regler pr. 11. mars

Formannskapet i Lillestrøm kommune har (onsdag 10. mars 2021) vedtatt en strengere forskrift om forebygging av koronasmitte. Det innebærer at:

 • Alle fritidsaktiviteter innendørs stenges (uansett alder)
 • Utendørs organiserte fritidsaktiviteter for voksne forbys.
 • Utendørs organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan kun gjennomføres i grupper på maksimalt 10 personer og dersom avstand på 1 meter kan opprettholdes.
 • Det anbefales på det sterkeste å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, med unntak for enslige og barn og ungdom i samme kohort. 
 • Det frarådes å reise til andre kommuner for å delta på treninger eller lignende aktiviteter

Tiltakene er gjeldende fra torsdag 11. mars og frem til påsken. Det gjøres en ny vurdering av forskriften inn mot påsken.

NB: Det vil være kontroller fra kommunens side på idrettsanlegg og brudd på forskriftene vil medføre anmeldelse. Det er derfor svært viktig å overholde disse forskriftene slik at vi tar vårt ansvar for å få kontroll på smittesituasjonen. Dette er ikke tiden for å utfordre regler og forskrifter.

For mer informasjon, se vår innbyggerportal.

Corona-regler pr. 3. mars

Det anbefales at idretts- og fritidsaktiviteter for aldersgruppen 16-19 år kun kan gjennomføres i grupper på maksimalt 10 personer, og slik at avstand på minimum 1 meter kan overholdes til enhver tid. 

Organisert fritidsaktivitet utendørs for voksne over 20 år frarådes. Innendørs organisert fritidsaktivitet for voksne forblir stengt.

Det frarådes å reise til andre kommuner for å delta på treninger eller lignende aktiviteter.

Selv om det står "frarådes" velger SIF å følge disse anbefalingene og dermed stenge for aktiviteter for voksne over 20 år.

 

Les hele forskriften på vår innbyggerportal.

Corona-regler pr. 22. februar

Formannskapet i Lillestrøm kommune har  22. februar vedtatt ny lokal forskrift. I den nye forskriften åpnes det ikke for stevner, kamper, turneringer eller arrangementer innenfor barne- og ungdomsaktiviteter.

Lillestrøm kommune har dermed strengere smittevernsrestriksjoner enn hva landet for øvrig har, og strengere enn hva som ble kunngjort på pressekonferansen med Regjeringen 19. februar.

Les den lokale forskriften på vår innbyggerportal.

Neste vurdering av lokal forskrift er i utgangspunktet planlagt 10. mars.

Corona-regler pr. 3. februar

Lillestrøm kommune vedtok i formannskap 25. januar å avvikle lokal forskrift for smittevern. Det betyr at vi nå følger nasjonale retningslinjer. Lillestrøm kommune er en av randkommunene rundt Nordre Follo som har strengere tiltak enn landet for øvrig, og kommunen er kategorisert i «Ring 2».

 Regjeringen har bestemt at nåværende tiltak skal forlenges frem til og med 2. februar. Fra 3. februar til 10. februar lettes det på en rekke tiltak.

Se pressemelding og liste over tiltak i ring 2 på Regjeringen.no.

 Fra onsdag 3. februar er dette de mest relevante tiltakene for frivilligheten:

 • Det er tillatt med organiserte idretts- og fritidsaktiviteter både for barn og voksne.
 • Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs, men å trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand. Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, også innendørs.
 • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening tillatt for barn og unge under 20 år og profesjonelle toppidrettsutøvere.

 

Corona-regler pr. 24. januar

Utendørs organisert aktivitet for voksne (over 20 år) stenges. Innendørs for voksne er fortsatt stengt som tidligere.

Trenere eller ledere som bor i Nordre Follo skal som hovedregel holde seg hjemme og ikke møte til aktivitet. 

Det skal ikke gjennomføres unødvendige reiser fra hjemmet.

Barn og unge opp til 20 år kan fortsette sin aktivitet, både innendørs og utendørs. Det samme gjelder toppidrett.

Regjeringens tiltak varer frem til og med 31. januar 2021.

Se oversikt av alle tiltakene på Regjeringen.no.
Neste vurdering av lokal forskrift for smittevernstiltak i Lillestrøm skal opp til behandling i formannskap 5. februar.

Endring i coronaforskiften i Lillestrøm Kommune 20. januar 2021: 

Barn og unge kan nå trene som normalt både innendørs og utendørs, men man kan ikke delta på kamper, cuper ol. Voksne (/over 20 år) kan fremdeles ikke trene innendørs, men trening utendørs kan gjennomføres sålenge man kan holde 1 meters avstand.


Innendørs aktiviteter for barn og unge stoppes fom 6. januar 2021.

På bakgrunn av regjeringens siste smitteverntiltak vedtok Formannskapet i Lillestrøm kommune i dag at det ikke lenger er lov med organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs i Lillestrøm kommune. Heller ikke for barn og unge. Utendørs aktivitet kan kun gjennomføres med god avstand.

 Tiltakene videreføres i to uker, og vil bli vurdert på nytt i formannskapets møte 20. januar.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.