Innkalling til årsmøte 25. mars kl.19.00

Postet av Sørumsand IF den 22. Apr 2015

Årsmøtet gjennomføres onsdag 25. mars kl. 19.00 i storsalen på klubbhuset.
§ 13 Årsmøtet
(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.
(2)Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Vanlige årsmøtesaker for fotballgruppa, håndballgruppa, skigruppa, allidrettsgruppa, svømmegruppa og hovedlaget vil bli behandlet.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet meldes til fungerende leder Ronny Engebretsen re@oie-e.noinnen onsdag 11. mars.
Vi ber om at innkomne forslag inneholder grundig redegjørelse for saken, og forslag til vedtak som skal behandles. Saksliste kunngjøres senest onsdag 18.mars


Ronny Engebretsen

Fungerende leder hovedlaget